تبلیغات
مجله پایداری سرو سرخ ((کانون دانش آموختگان ادبیات پایداری فارس)) - انجام رساله های کارشناسی ارشد و دکترا با موضوع ادبیات دفاع مقدس
مکان تبلیغات متنی شما
درباره ما
آخرین مطالب
لینکستان
آمار سایت
 
مکان تبلیغات شما مکان تبلیغات شما Create your flash banner online in 5 step


انجام رساله های کارشناسی ارشد و دکترا با موضوع ادبیات دفاع مقدس 


1-ادبیات داستانی دفاع مقدس در دهه شصت

2-ادبیات داستانی دفاع مقدس در دهه هفتاد

3-ادبیات داستانی دفاع مقدس در دهه هشتاد

4-شخصیت پردازی در ادبیات داستانی دفاع مقدس

5-طرح وپر رنگ در ادبیات داستانی دفاع مقدس

6- زاویه دید در ادبیات داستانی دفاع مقدس

7- توصیف در ادبیات داستانی دفاع مقدس
8-زن در ادبیات داستانی دفاع مقدس

9- خانواده درادبیات داستانی دفاع مقدس
10-شهادت ومرگ در ادبیات داستانی دفاع مقدس
11-رابطه ساختار ودرون مایه در ادبیات داستانی دفاع مقدس
12-مردم در داستان دفاع مقدس
13-مرد در ادبیات داستانی دفاع مقدس
14-زیباشناسی ادبیات دفاع مقدس
15-زن در ادبیات داستانی دفاع مقدس وادبیات داستانی پایداری در جهان
16-ادبیات نمایشی دفاع مقدس وادبیات نمایشی پایداری
17-طنز در ادبیات داستانیپایداری در ایران و جهان
------------------------------------------------------------
                 

     مضامین پژوهشی در حوزه ی شعر دفاع مقدس

1-مضامین شعری دفاع مقدس
2-شهید در شعر دفاع مقدس
3-سیمای جانبازان در شعر دفاع مقدس
4-بهره گیری از اسطوره ها در شعر دفاع مقدس
5-شعر دلتنگی واعتراض ودفاع مقدس
6-طنز در شعر دفاع مقدس
7-تاثیرپذیری شاعران دفاع مقدس از شاعران پیشین
8-خود اتهامی در شعر دفاع مقدس
9-تحلیل وبررسی مجموعه کنگره های شعر دفاع مقدس 
10-شعر محلی وبومی دفاع مقدس
11-شعر کودک ونوجوان دفاع مقدس 
12-مقایسه سبکی شعر دفاع مقدس با سرودهای حماسی گذشته 
13-مقایسه سبکی شعر دهه ی اول ودهه ی دوم دفاع مقدس 
14-شعر دفاع مقدس از نظر گاه فرم ومحتوا در دهه ی اول انقلاب
15-شعر از نظرفرم وساختار در دهه اول انقلاب
16-شعر از نظر محتوا ودرون مایه در دهه اول دوم و سوم انقلاب
17-شعر دفاع مقدس در دهه هفتاد
18-شعر در جنگ وپس از جنگ (شعر در هشت سال دفاع وپس از آن)
------------------------------------------------------------------------


موضوعات پژوهشی در حوزه ی خاطرات دفاع مقدس


1-خاطرات شفاهی دفاع مقدس
2-خاطرات مکتوب دفاع مقدس
3-توصیف در خاطرات ............
4-زیبا شناسی در خاطرات دفاع مقدس
5-ساختار خاطره های دفاع مقدس
6-تطبیق ومقایسه در خاطرات دفاع مقدس با خاطره نگاری در جنگ
7-شهید وشهادت در خاطرات دفاع مقدس
8-سیر تحول خاطره نگاری دفاع مقدس 
9-زنان خاطره نگار دفاع مقدس
10-تحلیل وتبیین ویژگی های ساختاری ومحتوایی خاطرات دفاع مقدس
11-شب های خاطره ارزش های ادبی محتوایی تاریخی و...
12-زنان در خاطرات دفاع مقدس
-------------------------------------------------------------------
موضوعات پژوهشی در حوزه ی زندگی نامه ی داستانی دفاع مقدس 

1-زندگی نامه داستانی ابعاد ویژگی ها وارزشهای ادبی
2-سیر تحول زندگی نامه ی داستانی دفاع مقدس
3-عناصر داستانی در زندگی نامه داستانی دفاع مقدس
4-شخصیت در زندگی نامه داستانی دفاع مقدس
5-شهید وشهادت در زندگی نامه داستان دفاع مقدس
6-زنان وزندگی نامه داستانی دفاع مقدس 
7- خانواده در زندگی نامه داستانی دفاع مقدس
8-زندگی نامه نویسی در ایران وجهان(مشترکات ،تفاوت ها و...)
-----------------------------------------------------------------

موضوعات پژوهشی در حوزه ی وصیت نامه های دفاع مقدس

1-ارزش ادبی وصیت نامه های دفاع مقدس 
2-شعر ووصیت نامه 
3-مضامین ودرون مایه های وصیت نامه های دفاع مقدس
4-ساختار وصیت نامه های دفاع مقدس 
5-آرایه ها وزیبایی های ادبی در وصیت نامه های دفاع مقدس
-------------------------------------------------------------
نوحه ها و رجز های دفاع مقدس
1-زیبایی شناسی نوحه های دفاع مقدس 
2-تحولات نوحه در دفاع مقدس
3-پیوند حماسه وتغزل ،سوگ وشور در نوحه های دفاع مقدس
4-نوحه سرایان دفاع مقدس
5-رابطه ی شعر ،موسیقی ،مضمون و...در نوحه های دفاع مقدس
6-رجز در جبهه(ارزش ادبی ،ویژگی های ادبی)
7-رجز در سیر تاریخی ،مقایسه رجز گذشته با رجز دفاع مقدس
8-پیوند رجزها با عاشورا
9-عناصر سبکی (زبانی ادبی فکری )در رجز های دفاع مقدس
10-رجز ها عناصر قرآنی روایی تاریخی...
-------------------------------------------

 
صفحات
نویسندگان
آرشیو مطالب
برچسب ها
امكانات جانبی