تبلیغات
مجله پایداری سرو سرخ ((کانون دانش آموختگان ادبیات پایداری فارس)) - تاثیر جنگ تحمیلی برادبیات داستان نویسی
مکان تبلیغات متنی شما
درباره ما
آخرین مطالب
لینکستان
آمار سایت
 
مکان تبلیغات شما مکان تبلیغات شما Create your flash banner online in 5 step

ادبیات داستان نویسی ایران در دهه های اخیر، و به طور مشخص در سال های پس از پیروزی انقلاب بهمن ،۱۳۵۷ به دوران شكوفایی خویش گام نهاده است. 
در این سال ها داستان نویسان بزرگ و برجسته ای برای نخستین بار خود را در ادبیات رو به رشد كشورمان مطرح كردند و با قدرت قلم و دیدگاهی تازه به نگارش آثاری كاملاً متفاوت و برجسته - خاصه در دو نوع ارزشمند و پراهمیت رمان و داستان كوتاه- پرداختند. نویسندگان جوانی كه توانستند از آفاق تازه و دیگرگونه ای كه رویدادهای گونه گون، شگرف و شگفت انگیز به حاصل آمده از پیروزی انقلاب در معرض نگاه جسور و تیزبین آنان قرار داده بود، به نیكی سود برند و جریان راكد داستان نویسی ایران را از خمودگی و ابتذال دوران پیشین دور كنند. زیستن در شرایط تازه، طبیعتاً دیدگاه های تازه ای را می طلبید و خوشبختانه داستان نویسان جوان ایرانی از چنین دیدگاه های تازه و جسارت آمیزی برخوردار شده بودند. در حقیقت، این انقلاب بود كه دیدگاه های جدید را به نویسندگان نسل خود ارزانی داشته بود.
انقلاب و وقایع فراوان و حیرت انگیز آن، به علاوه، درون مایه های بدیعی را نیز پدید آورده و ...
در اختیار نویسندگان دوره جدید قرار داده بود. درون مایه های تازه ای كه برای طرح شدن در قالب های ادبی به فرم ها و صورت های بدیع و متفاوتی نیاز داشتند؛ و اساساً در عرصه ادبیات - چه شعر و چه داستان نویسی- درون مایه های تازه، خود پدید آورنده صورت های جدید هم هستند.
نگاهی گذرا به آثار ادبی آفریده شده در دوره های پس از انقلاب، در هر نقطه ای از جهان، نشان می دهد كه تحولات اجتماعی به عنوان بستری مناسب برای خلق درون مایه های تازه، همواره با سربرآوردن فرم ها و حتی سبك های بدیع ادبی هم زمان بوده است. به تعبیر ساده تر، در همه كشورهای جهان، دوره های جدید اجتماعی كه با وقوع سریع انقلاب ها پدید آمده اند، پیوسته به خلق فرم ها و سبك های متفاوت و متنوعی در ادبیات انجامیده اند.

برای مثال، فرم های تازه و جسارت آمیزی كه مایاكوفسكی در شعر روسیه جدید به وجود آورد، بی هیچ تردیدی نتیجه توأمان نگاه عمیق او به ادبیات و انقلاب بود. یعنی سربرآوردن نوعی احساس تعهد به بیان درون مایه های متفاوت انقلاب. همچنین نوآوری های خلاقانه سرگئی آیزنشتاین در هنر سینما و خاصه شگرد مونتاژ بسیار بدیع و هنرمندانه او نیز بیش از هر چیز نتیجه احساس ضرورت این هنرمند به بیان درون مایه های جدید پدید آمده از انقلاب بوده است. باری، و به هر ترتیب، با وقوع انقلاب و پدید آمدن شرایط اجتماعی متفاوت كه توانسته بود درون مایه های ارزشمند بسیاری را در اختیار نویسندگان عصر انقلاب قرار دهد، دورانی جدید و كاملاً متفاوت در ادبیات داستان نویسی كشورمان آغاز شد. دورانی سرشار از شكوفایی و بالندگی كه امروزه ماحصل آن را می توان به صورت آثاری متعدد از رمان گرفته تا مجموعه داستان های كوتاه در قفسه های كتاب خود و كتابخانه ها و كتاب فروشی های كشور مشاهده كرد.
اما گذشته از اینها، تردیدی نیست كه داستان نویسی ایران، بخش عظیمی از شكوفایی و بالندگی خود را مرهون و مدیون دوران خطیر، بی بدیل و سرنوشت ساز جنگ تحمیلی است. چه، وقایع روی داده در سال های جنگ تحمیلی، و رویدادهای به وقوع پیوسته در میدان ها و سنگرهای دفاع از میهن اسلامی، گذشته از بسیاری موهبت های سرشار و كتمان ناپذیر، همچنین، امكانات فراوانی را از برای بالیدن در اختیار داستان نویسان جوان و تیزبین ما، و به طور كلی ادبیات رو به رشد كشورمان در اختیار نهاده است.
حقیقت این است كه داستان نویسی، به طور كلی در سال های نه چندان درازی كه در جهان رایج بوده، همواره یكی از اصلی ترین و پرجذبه ترین مواد و درون مایه های كارآمد خود را از درون میدان های نبرد و جنگ های به وقوع پیوسته میان انسان ها به دست آورده است. جنگ واقعه بسیار عظیمی است. فاجعه ای كه به رغم نتایج تلخ و ماتم بارش، به واسطه كشش و كوشش و كشمكش های جاری در آن، یكایك رویدادهای اصلی و فرعی اش و جزء جزء لحظه های شتابانش می تواند حتی راویان مبتدی و تازه كار را نیز در حكایت پردازی پیروزمند جلوه دهد. چرا كه از جمله اصلی ترین و اساسی ترین عناصر هر روایتی، چندان كه تئوری پردازان و منتقدان فرمالیست ادبیات داستانی تأكید كرده اند، همانا كشمكش و جدال است و نیز محصولات بعدی آن به عنوان عوامل متعدد بیرونی، می تواند حالت های سامان مند و متعادل هر روایتی را به سادگی به آشوب و بی سامانی دچار كند. روندی كه از جمله ابتدایی ترین لوازم ضروری برای شكل گیری هر روایت داستانی است. همان گونه كه اشاره شد، همه این ها انواع موهبت هایی هستند كه جنگ ها به لحاظ مادی و فرمی به آثار داستانی ارزانی می كنند به شكلی كه برای مثال می توان گفت هر عملیات كامل جنگی از نظر ماده داستانی، خود یك روایت تام و تمام و كمال یافته است. بی آن كه حتی به پردازش تكنیكی چندانی نیاز داشته باشد. روایتی كه در درجه نخست یك طرح كلی و سرتاسری دارد و ضمناً از مقدمه، تنه و نیز صحنه های افتتاحیه و اختتامیه دقیقی هم برخوردار است و مهمتر از همه این كه چنین روایت هایی غالباً دارای بزنگاه ها، نقاط عطف مختلف و متنوع و حوادث اصلی و فرعی متعدد، جذاب و پركشش نیز هستند.

به عنوان نمونه رزمنده ای را در نظر بگیرید كه دو یا سه سرباز دشمن را به اسارت گرفته و اكنون تلاش می كند تا آنان را به پایگاه نیروهای خودی در پشت جبهه انتقال دهد. می بینید كه چنین طرحی همه عناصر برجسته و ضروری را برای نگارش یك داستان كوتاه، جذاب و پركشش در اختیار داستان نویس قرار می دهد.
اما آنچه تاكنون بدان اشاره شد، تنها امكاناتی بود كه جنگ به لحاظ مادی در اختیار داستان نویسان قرار داده است. حال آن كه جنگ تحمیلی عراق علیه ایران یا آنچه ما ایرانی ها تحت عنوان دفاع مقدس از آن یاد می كنیم، داستان نویسی ما را به لحاظ معنوی نیز از موهبت های سرشاری برخوردار كرده است. موهبت های معنوی بزرگ و بی شماری كه بیش از هر چیز در ویژگی دفاعی جنگ تحمیلی نهفته بوده است.
جنگ تحمیلی كه با هجوم دیوانه وار ارتش بعث عراق در سال ۵۹ به خاك كشورمان آغاز شد، گذشته از برخورداری از بسیاری خصیصه های معمول از قبیل جدال ها و كشمكش های خونین ونابودگر كه طبیعتاً در همه جنگ های بزرگ به وقوع پیوسته در نقاط مختلف جهان، در طول تاریخ وجود داشته است و نیز با وجود به ارمغان آوردن مرگ و ویرانی و آوارگی و بی خانمانی برای بسیاری از انسان ها، به خصوص برای ما ایرانی ها ویژگی دیگری نیز داشته است. ویژگی مهم و تعیین كننده ای كه در جنبه تدافعی آن نهفته است، این كه قوای ایرانی حاضر در میدان های نبرد، نیروهای فداكار و ایثارگری بودند كه تنها به نیت دفاع از مرزهای كشور و بازپس گیری خاك میهن شان به جبهه ها و سنگرهای آن جنگ هشت ساله گام می نهادند؛ و این ویژگی، در هر جنگی از جنگ های روی داده در این جهان پهناور كه وجود داشته باشد، بی هیچ تردیدی معنویتی سرشار و لایزال را با خود به همراه می آورد. معنویتی بی مانند كه رویدادهای جنگ - حتی خونین ترین جنگ های تاریخ - را نیز با جذابیت و كششی غیرمادی و غیرزمینی همراه خواهد كرد. همه این موهبت های مادی و معنوی، چنان كه اشاره شد، در طول سال های پس از آغاز جنگ تحمیلی تا به امروز، ادبیات داستان نویسی ایران را به صورت پدیده ای بالنده و روبه تعالی جلوه گر ساخته است؛ و به ویژه اوج این بالندگی و شكوفایی را امروزه می توان در داستان های كوتاه درخشانی كه داستان نویسان عمدتاً جوان ایرانی در دهه اخیر به رشته نگارش درآورده اند، مشاهده كرد. چراكه جنگ نیز همچون همه پدیده های اجتماعی دیگر، مانند انقلاب و سایر تحولات اجتماعی، بیش از هر چیز یك پدیده غیرفردی و اجتماعی است و چنین پدیده ای برای این كه بتواند در قالب هنر و ادبیات - به عنوان پدیده ای شخصی و انفرادی - بیان شود، نخست باید در جان نویسنده رسوب كند و به اصطلاح درونی شود. روندی كه شكل گیری آن لزوماً به زمان نیاز دارد. به تعبیر دقیق تر، روند داستانی شدن درونمایه جنگ روندی زمان بر است.

از همین رو، طبیعی است كه داستان نویسان ما برای نگاشتن بهترین داستان های خود با درونمایه وقایع جنگ تحمیلی، به
یكی - دو دهه فرصت نیاز داشته اند. فرصتی كه از آغاز نخستین سال های دهه اخیر به سر آمده و خوانندگان و علاقه مندان آثار داستانی در كشورمان اكنون می توانند در عرصه یادشده، آثار درخشانی را از داستان نویسان مطرح ایرانی مطالعه كنند. آثاری كه بویژه در نوع داستان های كوتاه حتی با برجسته ترین آثار داستانی جهان نیز برابری می كنند و در نتیجه با در پیش گرفتن تمهیدات ویژه ای از سوی نهادهای فرهنگی كشور و البته با همفكری خود نویسندگان و اهالی فرهنگ، می توان برای عرضه این محصولات گرانسنگ ادبی در بازارهای جهانی كتاب اقدام كرد.

بهروز شبستری
روزنامه ایران:: برچسب‌ها: تاثیر جنگ تحمیلی برادبیات داستان نویسی , داستان دفاع مقدس , داستان نویسی ایران ,
ن : علی رضا کریمی
ت : جمعه 18 مرداد 1392
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
feet problems شنبه 18 شهریور 1396 11:10 ق.ظ
Hello to all, since I am really eager of reading this weblog's
post to be updated on a regular basis. It contains fastidious data.
lylasanlucas.jimdo.com شنبه 7 مرداد 1396 09:59 ب.ظ
Unquestionably consider that which you said.
Your favorite reason seemed to be on the net the simplest factor to have in mind of.
I say to you, I definitely get irked even as other people consider concerns that they plainly do not know about.
You managed to hit the nail upon the top and also defined out the
whole thing without having side-effects , other people could
take a signal. Will likely be again to get more. Thank you
manicure سه شنبه 22 فروردین 1396 09:58 ق.ظ
If you want to take a good deal from this post then you have to apply such techniques to
your won weblog.
مینا جمعه 18 مرداد 1392 06:45 ب.ظ
سلام خوبین ؟ وبلاگ بسیار زیبایی دارین به منم سر بزنین . اگر همینطور وبلاگتون را اپدیت و بروز نگه دارید محبوبیت و بازدیدتون هم بالا خواهد رفت بیا به آدرس وبسایت ما و آدرس وبلاگتو برام بزار تا بتونم هر روز بهت سر بزنم ممنون
mostafa جمعه 18 مرداد 1392 05:54 ب.ظ
سلام جالب بود
به منم سر بزن
فدات
بای
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
 
صفحات
نویسندگان
آرشیو مطالب
برچسب ها
امكانات جانبی